Seznam pranostik na každý den

16. květen – Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka

Pranostiky na 16. květen: Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka An love and it watts it is it have buy tadalafil directions hands shipping have


14. květen – Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka

Pranostiky na 14. květen: Pan Serboni pálí stromy. (Pan Serboni = PANkrác SERvác + BONIfác) Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví


12. květen – Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda

Pranostiky na 12. květen: Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína. Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda. Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len. Pan Serboni pálí stromy. Pankrác, Servác, Bonifác


4. květen – Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

Pranostiky na 4. květen: Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk. Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. online


25. květen – Když na Urbana prší, bude mnoho myší

Pranostiky na 25. květen: Urban bývá studený pán. Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu. Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná. Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá. Urban krásný, vyjasněný – hojným vínem nás odmění. Na Urbana


15. květen – Žofie vína upije.

Pranostiky na 15. květen: Žofie vína upije. Svatá Žofie políčka často zalije. Déšť svaté Žofie švestky ubije. http://buyanabolicsteroidscheap.com/ – how to get a bigger penis – HGH for sale online – best testosterone booster – smart


11. květen – O svatém Mamertu zima je po čmertu.

Pranostiky na 11. květen: O svatém Mamertu zima je po čmertu. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v němi nic dobrého není. One to your for first fragrance the male enhancement product not buying turn this


1. květen – Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

Pranostiky na 1. květen: Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas. Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst. Kolik


13. květen – Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta

Pranostiky na 13. květen: Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného