Seznam pranostik na každý den

Pranostiky na březen
28 listopadu 2016

39_3_2916

Pranostiky na leden
29 listopadu 2016

it_2758

Pranostiky na prosinec
29 listopadu 2016

it_687

16. květen – Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka

Pranostiky na 16. květen: Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i


14. květen – Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka

Pranostiky na 14. květen: Pan Serboni pálí stromy. (Pan Serboni = PANkrác SERvác + BONIfác) Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví


13. květen – Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta

Pranostiky na 13. květen: Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného


12. květen – Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda

Pranostiky na 12. květen: Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína. Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda. Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len. Pan Serboni pálí stromy. Pankrác, Servác, Bonifác


4. květen – Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

Pranostiky na 4. květen: Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk. Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho


25. duben – Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka

Pranostiky na 25. duben: Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše. Na svatého Marka schová se do žita vranka. Jiří a Marek – mrazem nás zalek. Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo. Svatého Marka deštivo – čtyřicet


24. duben – Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Pranostiky na 24. duben: Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. Jiří a Marek – mrazem nás zalek. Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. Kolik mrazů do svatého Jiří,


10. duben – Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.

Pranostika na 1o. duben: Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len. Panská láska a dubnový sníh dlouho


27. únor – Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

Pranostiky na 27. únor: Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně


25. leden – Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

Pranostiky na 25. leden: Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. Na Pavla obrácení též i zima se obrátí: buď popustí, nebo zhustí. V den obrácení